eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.95

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 51
Nummer: 95


<-Forrige . Indhold . Næste->

95.

21 Okt. 1622.

Borgerskabet skal forsynes med Rug.

Til borgemester och raad i Kiøbinghaffn.

Christian 4. Wor gunst tilforn. Wider, att wi naadigst haffuer befalit wore toldere vdj Øresund indtill paa videre beskeed rug der udj Sundet att arrestere och indkiøbe och det siden eder att tillskicke. Thi bede wi eder och wille, att j forskreffne rug till eder annammer och siden borgerskabit och borgerne her udj byen deraff lader bekomme, paa det dyrtid i saa mader dett meste mueligt kand forekommis. Sammeledis bede wi eder och wille, att j nu straxt en sex eller siuff skibe till Dantzig enten lader fracte eller och didhen skicke, som rug der sammesteds kunde indkiøbe och hid igien føre, efftersom wi borgemester och raad effter eders vnderdanigste begering haffuer tillskreffuitt. Dermed etc. Hafniæ 21 octobris anno 1622.

Sæl. Tegn. XXII. 145-46.

V s.51

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir maj 6 19:52:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top