eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.948

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 416-417
Nummer: 948


<-Forrige . Indhold . Næste->

948.

24 Nov. 1657.

Om Christianshavns Bebyggelse.

Til borgemester oc raad i Christianshafn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom vi naadigst erfarer, at udi vor kiøbsted Christianshafn adskillige byggepladtzer skal findes en deel gandske øde oc uopfylte, endeel ichun alleene med planckverch indhegnet oc nogle til anden brug cronen aldeeles uden nytte oc gafn forandret, oc de som samme pladtzer tilhører, sig huerchen skal beqvemme pladtzerne enten self at bebygge ey heller til andre for sin billig verd oc betaling dennem skal ville afstaa; thi bede vi eder oc naadigst ville, at j dennem, som sig forskrefne pladtzer tilholder, for eder fordrer oc paa vore vegne advarer oc alvorligen tilholder pladtzerne inden en bestemte tid, som j dennem hafuer for at sette, med loulig kiøbsted bygning oc tilhørige fortouger, som det sig bør, at lade bebygge oc forfærdige, huorpaa de oc eder tilbørlig caution hafuer at stille, at saadant ufeylbar effterkommes. Oc huem, som siden med des bebyggelse oc forfærdigelse at fortfare effterladen befindes, dennem

V s.416

hafuer j ved retten at tiltale och dom hende, om pladtzerne iche til os, byen eller kirchen bør at vere forbrut; men huis gaders paaløbende, huor paa ingen rigtig adkomst hafuer allerede at fremviise, ere vi naadigst tilfreds byen at maa tilhøre. Dermed etc. Hafniæ 24 novembris 1657.

Sæl. Tegn. XXXIV. 224-25.

V s.417

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 16 20:45:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top