eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.932

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 411
Nummer: 932


<-Forrige . Indhold . Næste->

932.

22 Juli 1657.

Borgerskabet skal bage Brød til Tropperne i Skaane.

Til borgemester og raad i Kiøbenhaffn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Vi bede eder og naadigst ville, at i paa det flittigste idelig og daglig tilholder borgerskabet her i Kiøbenhaffn at bagge til folket i vort land Skaane, efftersom armeen endelig der skal conserveris, hvortil kornet effter haanden skal forskaffis, saa ei videre aff borgerskabet end umagen begieris, som i dendne tid ikke kand eller maa veigris, effterdi det er landets velfærd angaaende, nemlig 30000 pund bløt brød eller 22500 skaalpund kaffring brød om dagen, som kand baggis aff 156 tdr. rug til det bløde brød og aff 175 1/2 tdr. rug til kaffring brød, hvor imod de igien skal skaanis for brygning og dend proportion, som de andre kiøbsteder skal skaffe aff deris eget korn, hvilket brød skal forvaris og haffvis i forraad i vore festninger Landskrone, Helsingborg og Malmøe, og dersom baggerne det ikke alt kand offverkomme, da skal det fordeelis paa borgerskabet, efftersom ingen anden middel dertil findis; men dersom rugen, som fremskikkis, ikke til brød kand forslaa, da maa dertil tagis dend 3die eller halffve part, om fornøden giøris, aff byg, efftersom brødet kand bliffve godt; tagendis ingen forsømmelse herudi, efftersom høieste makt derpaa er anliggendis. Hafniæ 22 julij 1657.

Sæl. Tegn. XXXIV. 110.

V s.411

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 15 13:04:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top