eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.914

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 406
Nummer: 914


<-Forrige . Indhold . Næste->

914.

6 Feb. 1657.

Om Betaling til Steffen Rodes Børn af hans Tilgodehavende hos Kronen.

Til rentemesterne.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom wi kommer udi forfaring, os och cronen effter eders affregnings qvitans att were skyldig bleffuen affgangen Steffen Rodes børn och arffuinger 61538 rdlr. 3 ort 15 Sk., thi ere wi nadigst tilfreds, at i effter bemelte arffuinger[s] underdanigste anmodning och begiering mae deele samme sum imellem, effter som en huer aff dennem pro qvota med rette kand tilkomme, siden haffuer i enhuer aff dennem for sin tilkommende sum effterhanden att betaele, som rigernes middel kand tilstrecke med sin paeløbende rente sex pro cento aarligen frae deris affregnings dato dend 18 martii 1656 att beregne och indtil sae lenge enhuer aff dennem, som forskreffuet staer, for forskreffne capital och rente gandske worder contenteret och affbetalt. Hafniæ 6 februarii 1657.

Sæl. Tegn. XXXIV. 14.

V s.406

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 15 11:53:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top