eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.905

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 402
Nummer: 905


<-Forrige . Indhold . Næste->

905.

20 Avg. 1656.

Om Undersøgelse af det Tømmer, som Henrik Müller har leveret til Befæstningen.

Til Jørgen Biørnsøn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wi beder dig och nadigst wille, att du wed woris fiscal och andre med flid lader erfahre, huor meget aff det tømmer pae Holmen er indkommen, som os elskelig Henrich Møller til fortificationen her for bemelte woer kiøbsted Kiøbenhaffn effter dend med hannem aff os elskelig her Axel Vrup etc. oprettede contract forskaffuet haffuer, sae och effter huis befalning samme tømmer pae Holmen er indkommet, huem der haffuer medweret det att offuerføre, och huem det haffuer wed dag och datum antegnet och udi forwaering anammet, och huor til det siden befindes at were forbrugt, huorom du med fordeligste udi wort cancelie din fuldkommen erklering til widere effterretning haffuer att indskicke. Hafniæ 20 augusti 1656.

Sæl. Tegn. XXXIII. 570.

V s.402

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 14 20:41:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top