eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.897

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 400
Nummer: 897


<-Forrige . Indhold . Næste->

897.

14 Maj 1656.

Henning Quitzau faar Overbestyrelsen af Befæstningen.

Til Henning Quidsow.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wid, att wi nadigst haffuer for got anseet, att du offuer fortification och arbeid, som her for woer kiøbsted Kiøbenhaffn giøris, skall haffue direction och derhoes indtil pae widere nadigste anordning forbliffuer, och for saedan din umaege wille wi dig nadigst aff de middel, dig dertil leffueres, bewilge monatlig aaret igiennem, sae lenge du wed samme werch forbliffuer, halffemsindztiuffue rdlr., huoraff du och en skriffuer selff skal løne och underholde for 20 rdlr. monatlig, som forskreffuet staer, huilcken du selff mae antage, som de til samme werch deputerede penge kand anamme och pae tilbørlige steder derfor igien effter widere ordre regenskab giøre, der effter du dig kand wide att rette. Hafniæ 14 maij 1656.

Sæl. Tegn. XXXIII. 537.

V s.400

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 14 19:33:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top