eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.892

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 398
Nummer: 892


<-Forrige . Indhold . Næste->

892.

16 April 1656.

Om en Retstrætte mellem Mikkel Jørgensen og Rasmus Klemensen.

Til borgemester och raed udi Kiøbenhaffn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom os elskelig Michel Jørgensøn, borger her udi woer kiøbsted Kiøbenhaffn, for os underdanigst haffuer ladet andrage, huorledis hand til bytinget her i staden skal haffue hendet dom til betalning offuer Rasmus Clemendsøn, brøgere udi forneffnde Kiøbenhaffn, for en summa børnpenge effter rigtig handskrifft och regenskab, huilcken dom aff eder siden skal uere ved magt kient och forneffnde Rasmus Clemendsøn siden dereffter woris steffning til første kommende herredage haffuer taget, huilcket Michel Jørgensøn formeener til udfluct och sagens ophold att uere skeed, sae hand deroffuer icke sin betalning kand bekomme, underdanigst derfor begierendis, att bemelte Rasmus Clemendsøn motte tilholdes hannem for forneffnde betalning att forsickre eller pengene udi retten at deponere, dae beder wi eder och nadigst wille, att i bemelte Rasmus Clemendsøn [tilholder] forneffnde Michel Jørgensøn nøyactig forsichring att stille, om hand sagen moed hannem til førstkommendis herredage windendes worder, for ald retmæssig prætenderte skade och omkostning offuer saedan foraarsagede ophold. Hafniæ 16 aprilis 1656.

Sæl. Tegn. XXXIII. 527.

V s.398

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 14 18:42:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top