eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.890

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 397
Nummer: 890


<-Forrige . Indhold . Næste->

890.

26 Marts 1656.

Om Brolægning af Fortovene i den ny By.

Til borgemester och raed udi Kiøbenhaffn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wi nadigst erfahrer en deel her udi byen sig icke retter effter woris udgangen forordning med deris fortog pae dennem forunte nye bygge pladzer effter skiødens indhold att forferdige med steenbroe att legge, buluerch at underholde och ellers udi andre maeder dennem, som bygge wilde, icke til ringe skaede och affbrech effter dend derom giorde forordnings widere indhold, da beder wi eder och nadigst wille, at i borgerskabet her udi byen, som nogen ny bygge pladz her udi staden bekommet haffuer, alworligen tilholder, att de uerer tiltenckt med fordeligste och udi warende sommer deris fortog effter deris skiødes indhold forsuarligen att belegge och forferdige effter forordningens indhold under samme deris pladzes forbrydelse, med sae skiel hereffter derpae klaget worder. Hafniæ 26 martii 1656.

Sæl. Tegn. XXXIII. 519.

V s.397

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 13 22:16:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top