eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.885

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 394
Nummer: 885


<-Forrige . Indhold . Næste->

885.

9 Marts 1656.

Om Forsegling og Registrering af Korfits Ulfeldts Gaard og Gods.

Til Steen Hondorff och Jacob Rodsteen.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wi beder eder och nadigst wille, att i med fordeligste lader obne alle gemacherne och werelserne udi her Corfids Wlfelds gaerd her udi byen, som forseglede ere, til att lade dennem besee aff de Hollandske gesanter; siden haffuer i udi en eller flere kammerser, sae wit som dertil fornøden giøris, att lade fløtte och indsette alt huis godz och boeskab, som der findis, och siden dørren til samme kammers eller kammerser att forsegle. Men huis leeder och andet tapedseri omkring i stuffuen sae wel som boerde, bencke, stoele, kacheloffne och andet, som til daglig brug behøffuis och der tilstede findis, dett haffuer i rigtig at registrere och en fortegnelse derpae under eders hender til Mette Rodes, sae wit som hun deraff begierer, tillige med nøglene der til hueset och de andre kammerser, som icke aff eder forsegled bliffuer, imoed hindis bewis att leffuere, sae att hun siden dertil tilbørligen kand suaere; men huis aff boeskaebet, som forskreffuet staer, och bemelte Mette Rodes iche wil haffue, det haffuer i tillige med det andet indtil pae widere anordning under forsegling att hensette. Hafniæ 9 martii 1656.

Sæl. Tegn. XXXIII. 508-09.

V s.394

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 13 20:36:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top