eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.884

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 393-394
Nummer: 884


<-Forrige . Indhold . Næste->

884.

22 Feb. 1656.

Om Befæstningen.

Til lensmendene udi Sieland.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom adelen udi uort land Sieland goduilligen pae trei aars tid haffuer sambtøckt aff huer 200 tdr. hart korn effter rostieniste taxten att underholde en kaerl med skouffl och spaede til att arbeide pae festningen for uoer kiøbsted Kiøbenhaffn och det huer aar pae 4 maeneders tid, eller och i det sted giffue udi samme beuilgede tid aff huer 200 tdr. haert korn en rdlr. om ugen udi 4 maeneder, dersom ui udi ligemaeder nadigst uille beuilge det samme aff huer uoeris och cronens 200 tdr. haert korn, dae beder udi eder och nadigst uille, att i uoere och cronens bønder udi eders lehn tilholder, att de effter jordbogens summarum, som beløber sig aff Draxholm 6338 tdr. - 31 kaerle, Kiøbenhaffn 8505 tdr. - 42 karle, Frederichsborrig 5953 tdr. 29 karle, Abrahamstrup 1153 1/2 tdr. 5 karle, Croneburg 5290 tdr. 26 kaerle, Roeskildgaard 4241 tdr. 21 kaerle, Holbech 773 tdr. 3 kaerle, Suenstrup 627 tdr. 3 kaerle, Tryggeuelde 2169 tdr. 10 kaerle, Andvoerskow och Corsøer 9817 1/2 tdr. 49 kaerle, Sæbygaerd 3199 tdr. 16 karle, Ringsted closter 3824 tdr. 19 kaerle, Wordingborrig 5972 1/2 tdr. 29 kaerle, Kallundborrig 8130 tdr. 40 kaerle, Møen 3482 1/2 17 kaerle, beregnet aff huer 200 tdr. haert koern en kaerl, huer med en skouffl och spaede til dend 1 maij førstkommendis fremskicker til att arbeide pae forneffnde festning och att de dennem pae 4 maeneders tid med underholding forsiuner eller udi steden for huer kaerl en rdlr. om ugen fremskicker. For det øffrige aff jordbogen, huoraff icke fuldkommeligen kand hoeldis en kaerl, uille ui nadigst, att de bøender udi huert lehn, som intet udi forneffnde karl att holde tilkommer, skulle giffue om ugen udi Draxholm 3 Mk. 3 1/2 Sk. j d., Kiøbenhaffn 3 mMk. 2 Sk, Frederichsborrig 3 ort 1 1/3 Sk., Abrahamstrup 4 Mk. 1 Sk., Croneburg 2 Mk. 11 Sk. 1 alb., Roeskildgaerd 1 Mk. 3 1/2 Sk., Hoelbech 5 Mk. 3 Sk., Svenstrup 12 Sk. 2 1/2 alb., Tryggeweld 5 Mk. 1 Sk., Anderskouff Corsøer 8 1/2 Sk., Sæbygard -, Ringsted closter 11 1/2 Sk., Vordingborrig 5 Mk. 2 2/3 Sk., Kallundborrig 3 Mk. 14 Sk. j alb., Møen 2 Mk. 7 1/2 Sk; och att de det til samme tid lader fremkomme. Huilcke som nu kaerle eller penge fremskicker, de skulle sig hoes os elskelig Henning Quidzow angiffue och sig laede indskriffue eller penge leffuere. Begiffuer sig nogen derfrae, inden forneffnde 4 maeneder ere ude, uden paes frae forneffnde Henning Quidzow, dend skal strax settis, huor och naer hand betrædis, pae Holmen udi iern at arbeide, och att i giører dend anordning, att

V s.393

dette uden forsømmelse effterkommes och i uerch stilles. Hafniae 22 februarij 1656.

Breve om Graverskat til Roskilde Kapitel og Commissarierne af samme Datum. Ligeledes et Brev til Henning Quidzow, at de, som arbeide paa Festningen, skulle angive sig hos ham, af samme Datum.

Sæl. Tegn. XXXIII. 495-97.

V s.394

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 13 20:20:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top