eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.876

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 390-391
Nummer: 876


<-Forrige . Indhold . Næste->

876.

24 Nov. 1655.

Om en Retstrætte mellem Raadmand Morten Mikkelsen og Reinholt Thims Arvinger.

Til borgemester och raed udi Kiøbenhaffn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Uider, att for os underdanigst haffuer laedet andrage os elskelig Morten Michelsøn, raedmand her udi uoer kiøbsted Kiøbenhaffn, huorledis hannem ued dom skal uere tilkient for eyendom en goerd her udi uoer kiøbsted Kiøbenhaffn att beholde, som affgangen Beate Reinholt Thims til sin broder dr. Jacob Suabe skal haffue pantsaet och hand dend igien til forneffnde Morten Michelsøn offuerdraget effter derom eders udgiffuene dombs formelding, huilcken forneffnde Beate Reinholt Thims børn och arffuinger til førstkommende herredage skal haffue indsteffnet alleniste, som hand formener, til udfluct och tidens forhaeling, anseendis de icke skal uere ued de middel, att de hannem til sagens uddrag kand skaedisløes holde, dae beder ui eder och nadigst uille, att i forneffnde Beate

V s.390

Rheinholt Thims arffuinger tilholder, att de for samme gaerd enten stille nøyactig caution indtil sagens endelig uddrag eller ochsae sae meget udi retten deponerer, som det kand eragtes uere uerd, som parterne omtuister. Hafniæ 24 novembris 1655.

Sæl. Tegn. XXXIII. 439.

V s.391

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 13 19:21:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top