eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.871

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 389
Nummer: 871


<-Forrige . Indhold . Næste->

871.

19 Okt. 1655.

Om Afregning for Sko, der i sin Tid ere leverede til Børnehuset.

Til rentemesterne.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom for os underdanigst andrages, at affgangene Augustinus Peitersøn, skoemager, en andel skon til Børnehuset beregnet fra anno 1645 och til anno 1649 skal haffue giort och leffueret effter officerernes derpae istedet udgiffuen beuises formelding, soe och aff skriffueren dersammestedz skal uere giort regenskab for, och pae samme leverantz endnu en summa penge berettes att skal restere, huorom affregning udi rentecammeret skal uere indleveret, dae beder udi eder och nadigst uille, att i bemelte indleverede affregning och beuiser gennemseer och effter des befunden beskaffuenhed arffuingerne quiterer eller beuis meddeler, huorledis med des fordring forholdes och huad deraff resterer. Hafniæ 19 octobris 1655.

Sæl. Tegn. XXXIII. 406-07.

V s.389

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 13 19:03:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top