eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.87

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 48
Nummer: 87


<-Forrige . Indhold . Næste->

87.

25 April 1622.

Forbudet mod Indførsel af Sæbe ophæves.

Til borgemester och raad i Kiøbinghaffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wider, att wi naadigst igien haffuer opgiffuett huis forbud, wi for nogen tid siden haffuer ladet giøre paa seebe icke aff nogen derudj byen att føris eller fallholdis, wden huis de dennom aff Hans Royne, indwoner udj wor kiøbsted Kiøbinghaffn, tillforhandlede, saa dett her effter, indtill wi anderledis derom tilsige lader, alle och huer, som borgelig handell och næring maa bruge, skall were friitt fore seebe att indføre, selge och fall holde. Dog wille wi, att i eders flid anwender, om nogen derudj byen ere, som saadant haandtwerck med seebe att syde wille antage och den fordeell nyde, som ellers fremmede dennom fratager, da wille wi dennom, som forskreffne arbeyde sig wille paatage, priuilegere och saadanne friheder giffue, som dertill ere fornøden, saa frembt de delt saa gott kiøb wille giffue, som de fremmede dett selger, saa och saa god seebe leverer, som de fremmedes sebe er. Der med etc. [Hafniæ] den 25 aprilis 1622.

Sæl. Tegn. XXII. 56.

V s.48

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 19:54:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top