eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.864

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 386-387
Nummer: 864


<-Forrige . Indhold . Næste->

864.

8 Juli 1655.

De Soldater fra Kjøbenhavns Len, der gøre Fæstningsarbejde, maa sendes hjem i Høstens Tid.

Til her Axel Vrup.

Wor synderlig gunst tilforn. Uider, att for os underdanigst lader andrage uoere och cronens tienere her udi Kiøbenhaffns lehn, huorledis mangestedz pae landzbyerne forleden aar aff dend smitsom siugdom mand och qvinde sae och deris tieniste folck skal uere bortdøde, sae att dersom ui icke nodigst uille tilstede soldaterne, som arbeide paa festnungen her for uor kiøbsted Kiøbenhaffn, att motte forløffues, som dennem udi deris høst kunde til hielp komme, skulde de deroffuer udi arremoed geraede och bliffue øde, dae ere ui nadigst tilfredz, att forneffnte soldater, som her pae festnungen arbeider och ere her pae lehnet udskreffne, udi denne tilstaende høst mae for-

V s.386

løffues, huoreffter i kand uide eder at rette och derudi anordning att giøre. Hafniæ 8 juli 1655.

Sæl. Tegn. XXXIII. 303-04.

V s.387

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 12 20:26:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top