eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.860

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 385
Nummer: 860


<-Forrige . Indhold . Næste->

860.

25 Marts 1655.

Om Indrettelse af Arbejdslokale paa Slottet til Kaspar Herbach. Jfr. Nr. 859.

Til hr. Axel Vrup.

Wor synderlig gunst tilforn. Uider, att ui naedigst haffuer anbefalet os elskelig Caspar Herpach sig att begiffue pae uort slott Kiøbenhaffn och der effter uoris nadigste befalning att forferdige dend pladz, huor Mynten tilforn haffuer ueret, med des behørige huellinger och kieldere, huor kullen tilforn haffuer ligget, thi beder ui eder och nadigst uille, att i hannem der pae slottet indlaeder och uerer hannem behielpelig, sae uit mueligt er, til huis muersteen, liim, kalck och andet, som hand til samme arbeid behøffue kand. Udi lige maeder haffuer i och ued bønderne der i lehnet att laede hugge 100 fauffne bøge ued och det til os elskelig Hendrich Møllers eller en anden goed kuelbrender att lade henføre och til kuel forbrende, leffuerendis siden samme kuhl igien til bemelte Caspar Herpach. Flensborg 25 martii 1655.

Sæl. Tegn. XXXIII. 252.

V s.385

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 12 19:52:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top