eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.856

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 383
Nummer: 856


<-Forrige . Indhold . Næste->

856.

17 Feb. 1655.

Om Springsvandsledning fra Emdrup Sø til Slottet.

Til her Axel Vrup.

Wor synderlig gunst tilforn. Uider, att efftersom ui nadigst tilsindz er at lade føre springendes uand fra Enderup søe pae uort slott Kiøbenhaffn, dae bede ui eder och nodigst uille, att i derom taeler med uandkickeren udi uort kiøbsted Kiøbenhaffn, huorledes hand eragter det best att kunde skee frae den rende, som gaer til uort haffue Rosenborrig, sae och huad uey hand eragter det bequemmeligst att kand føres giennem byen, och huor mange render dertil ungefehr kand behøffues. Sae uille ui siden, effterat eders underdannigst udførlig erklering derom er indkommen, os uidere resolvere och dend anordning giøre lade, att det med forderligste kand uorde i uerch stillet, efftersom ui det uil haffue forferdiget inden uoris ankombst til bemelte Kiøbenhaffn, huilcket i och bemelte uandkicheren haffuer til effterretning att forstendige lade. Flensborg 17 februarij 1655.

Sæl. Tegn. XXXIII. 226.

V s.383

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 24 17:43:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top