eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.855

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 383
Nummer: 855


<-Forrige . Indhold . Næste->

855.

3 Feb. 1655.

Forsigtighedsregler i Anledning af Pestens Ophør.

Til borgemester och raed i Kiøbenhaffn.

Wor gunst tilforn. Efftersom ui nodigst erfahrer dend en tid lang grasserende pestilentzis siugdom udi uoer kiøbsted Kiøbenhaffn nu igien aff Gudz nade att haffue ophørt, dae bede ui eder och nodigst uille, att i giører dend anordning, att alle gaeder och streder i synderlighed i de, huor siugdommen mest grassered haffuer, udi uarende frost uorder rengiorde, sae och att de huese, huor nogle kand uere uddøde och icke endnu ere obnede, i ligemaeder uorder opluckte och, sae uit mueligt ere, rengiorde, och huis gods, som derudi findis, uere sig enten registreret eller andet, det haffuer i och ued rettens middel att lade obne och, mens uinteren uarer, i frosten udlegge och det siden igien ued rigtig registrering udi goed foruaering interessenterne til beste att hensette lade och ellers pae alle andre middel uere betencht, huorued i eragte kand førige siugdom ued Gudz node att kand precaveris eller gandske udrydes, sae att ingen smitte deraff i fremtiden skulle bliffue til offuers. Dersom och nogen sig der udi byen skulde finde lade, som dend anordning, huilcken i derom giørendis uorder, ey skulle uille effterkomme, dae haffuer i dennem derfor ued retten att lade tilltaele och som det gemene bestes forstyrere att straffue laede. Flensborg 3 februarij 1655.

Sæl. Tegn. XXXIII. 218-19.

V s.383

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 12 19:15:46 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top