eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.846

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 378
Nummer: 846


<-Forrige . Indhold . Næste->

846.

17 Avg. 1654.

Pottemagrene og Smedene maa under visse Betingelser forblive indenfor Portene til Paaske.

Til her Axell Vrop.

F. 3. Vor synderlig gunst tilforn. Efftersom pottemagerne i vor kiøbstad Kiøbenhaffn for os underdanigst haffuer ladett andrage, att de udi denne besuerlige och suage tiid uden deris største skade och affbrech deris offne effter forrige naadigste forordning icke kand affbryde och paa den pladz, som dennem aff eder udvist vorder, igien opsette, da ehre vi naadigst tillfrids, att de pottemager, huis offne saa loulig ehre, att de effter grandskning kand vere uden fare, maa bliffue indtill paske førstkommendis; mens da haffuer de uden viidre ophold och effter forrige naadigste befalling de saavell som smedene att affbryde, och huem som sit handtverch vill [bruge], paa de forordnede steder igien opbygge, med mindre deris verchsteder, som sig da till samme tid derudinden veigre ville, skulle nedbrydis, och de som voris kongelige mandats offuertreder actis, dett i dennem som vidkommer till effterretning haffuer at forstendige lade. Flensborghuus 17 augusti 1654.

Sæl. Tegn. XXXIII. 133.

V s.378

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jun 11 20:29:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top