eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.843

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 376
Nummer: 843


<-Forrige . Indhold . Næste->

843.

27 Juni 1654.

Der skal afbrændes Tjæretønder i Gaderne, især i dem, der ere mest pestbefængte.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

F. 3. Vor gunst tilforn. Wi bede eder och naadigste ville, att i giøre den anordning udi vor kiøbstad Kiøbenhaffn, att dagligen en deell tiere tynder vorder brendtt paa visse steder udi alle gader der offuer all byen och besynderlig udi de gader, som mest befengt er, saa att dermed i bemelte gader flicteligen vorder røgett, huormed er att formode, att den smitsom siugdom, som nu der udi byen saa hefftig grasserer, formedelst Guds naadige bistand nogenledis skulle lindris eller gandske dempis. Wi haffuer och naadigst anbefalett os elskelig Jørgen Biørnsen, voris vice admiral paa Bremerholm, till den ende att lade eder paa eders ansøgning aff bemelte Bremerholm bekomme och følgactig vere saa mange tomme tiere tønder, som der allerrede findis eller her effter haffuis kand. Derforuden haffuer i selff att giøre eders flid till paa andre steder att forskaffe eder saa mange aff bemelte tønder, som tiere haffuer veret udi, till den ende, som forskreffuet staar, att brugis och ellers paa andre middell och veye betengt vere, huor vid i eracte kand samme smitte der udi byen ved Guds naade och, saa vit mueligt er, vid menniskelig hielp att kunde forekommis eller affvendis. Colding 27 junij 1654.

Sæl. Tegn. XXXIII. 96-97.

V s.376

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jun 11 19:24:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top