eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.84

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 47
Nummer: 84


<-Forrige . Indhold . Næste->

84.

25 Marts 1622.

Bestemmelse om Mageskiftet med Vor Frue Kirke. Se. Nr. 78 og 81.

Til Fridrich Retz och Palle Rosenkrantz.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom j os vnderdanigst lader berette den store forskell, som skall befindis paa eiendommen aff Høgstrup och Vor Frue kiercke gods udj Kiøbingbaffns lehen beleggendis, och efftersom j formener, saa fremt wi seerdelis udleg for landgild och seerdelis for eyendom skulle gøre, och landgilden eiendommen skulle følge, wi da fast stor skade paa landgilden skulle lide, da bede wi eder, wille saa och eder her med fuldmagt giffuer forbemeltte mageskiffte att giøre till ende effter den forrige seedwanlige skich, beregnendis eyendom och landgild med hin anden till sammen, haffuendis dog indseende, att kiercken fuldkommen skiell och fyldist saa well som och wdj alle mader skeer, och tillskicker wi eder her hosz copie aff dett affslag paa Høgstrup landgilde, aff os naadigst er bevilgett. Huoreffter j eder j samme mageskiffte haffuer att rette. Der med etc. Hafniæ 25 martii 1622.

Sæl. Tegn. XXII. 50.

V s.47

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 19:44:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top