eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.836

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 369-370
Nummer: 836


<-Forrige . Indhold . Næste->

836.

14 Maj 1654.

Om Udsættelse af de Sager, der skulde have været stævnede for Herredagen.

Obne breffue till borgemester och raad i Kiøbenhaffn och Christianshaffn.

F. 3. Helsne eder os elskelig borgemester och raad samt menig borgerskab udi vort kiøbstad Kiøbenhaffn, som nogen rethengig sager haffuer till de herredage, som i vor kiøbstad Kiøbenhaffn den 22 maij førstkommendis var berammett att skulle holdis, huilcke vi nu for sine orsager och betenckende med voris elskelige Danmarchs rigis raads raad och samtyche en tid lang haffuer opsett och paa vor slot Coldinghuus igien berammett att skulle hollis, men efftersom alle sager, som till forskreffne beramde herredage haffuer veret indsteffnit,

V s.369

icke beqvemligen der kand forhøris eller affhielpis, ville vi naadigst, att de sager, som i ere interesserede udi, vere sig att i enten selff steffnett haffuer eller steffnett ere, till herredage, som it andett aar vorder berammett, prolongeris och opsettis skall, huorfore i ey denne gang haffuer att begiffue eder till forskreffne beramtte Kolding herredage, efftersom samme eders tuistige sager ey der vorder forhørde, mens haffuer till it andett aar, som forskreffuett staar, att fortøffue, da eder lov och rett udi samme eders nu indsteffnett sager skall vederfaris, huoreffter i eder kand vide att rette och forholde. Flensborghuus 14 maij 1654.

Sæl. Tegn. XXXIII. 77-78.

V s.370

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 10 20:49:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top