eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.835

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 369
Nummer: 835


<-Forrige . Indhold . Næste->

835.

7 Maj 1654.

Om Udsættelse af Herredagen paa Grund af Pesten.

Til her Jochum Giersdorph och her Christian Tomesen.

F. 3. Vor synderlig gunst tilforn. Efftersom vi erfarer siugdommen udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn temmelig och dagligen att tiltage och att vere heell smitsom, saa att det er vell att befrøcte, att den formedelst folckenis mengde, som nu till forestaaende heredage saa vell som de der beramte brylluper till sammen komme, skall tage mere effter(!) haanden och sig siden widre udbrede, thi bede vi eder och naadigst ville, att i tillige med andre nu till stede verende rigens raad eder berodslager, om i icke for aabenbemelte aarsag raadeligt befinder, att vi de beramte herredage udi bemelte Kiøbenhaffn en tid [i] lang opsetter, saa di beqvemlig kand vorde holden paa vort slott Coldinghuus, efftersom vi dog naadigst till sinds ehr och gierne seer udi nerverende sommer der att holde voris kongelige hoff och huilcken tid [i] beleyligst eracter udi varende sommer samme herredag igien att kand berammis och ansettis, derom haffuer i med første post eders underdanigste betenckende os att tillstille, paa dett att vi os dereffter naadigst kand viide vidre att resolvere. Flensborg 7 maij 1654.

Sæl. Tegn. XXXIII. 73.

V s.369

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 10 20:45:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top