eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.83

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 46-47
Nummer: 83


<-Forrige . Indhold . Næste->

83.

24 Marts 1622.

Hvad der forarbejdes paa Børnehuset skal mærkes med et Tegn.

Til Johann Bødker, Werner Claumand, Hermand Hegerfeldt posemendt magger och Hans Freck.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom wi eder samptligen naadigste haffuer tilltagett och forordnett med børnehusett her udj vor kiøbsted Kiøbinghaffn att haffue indseende, thi bede wi eder och wille, att j eder samptligenn effter medfølgende

V s.46

articler samme børnehus anlangende i alle maader retter och forholder, som j wille antsuare och were bekiendt. Der med etc.

Wor gunst tilforn. Wiider, att efftersom wi eder naadigst haffuer thillforordnet adskillige vare, som her udj wor kiøbsted Kiøbinghaffnn forarbeydis, med blytegen att mercke och forsegle, da bede wi eder och wille, att j samptligenn her effter paa forskreffne blytegenn, som j paa slig manufacturer setter, huor mange alne dett holder, saa ochsaa paa huad priis dett er vdtrøckeligen antegner, saa en huer nocksom dett kand see och forstaa. Dermed etc. Hafniæ 24 martii 1622.

Sæl. Tegn XXII. 46-47.

V s.47

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 19:40:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top