eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.828

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 367
Nummer: 828


<-Forrige . Indhold . Næste->

828.

13 Dec. 1653.

Om Holmens Sogns Fattigvæsens Kapitaler og Udredelse af en Sum til Kirken.

Til her Jochum Gersdorph.

F. 3. Vor synderlig gunst tilforn. Wi bede eder och naadigste ville, att i befaler och tillholder di fattiges forstandere udi Holmens sogn och deris arffuinger, att de nu strax vere tiltenct at levere fra sig till de andre nu forordnende forstandere huis middell beregnis kand de fattige med rette at tillkomme och dett endten udi rede penge eller och udi saadan visse gieldts och pandts breffue, som forordnede forstandere agter saa nøyactig, att de der till udi fremtiden kunde suare. Och efftersom bemelte de fattigis middeler fornemmelig er voxene aff kirche blochen, skibsbøsserne och der udi forsamlede pengis rente, som nu till en temmelig capital er voxen, och andre sted her udi rigett brugeligt ehr, att kircketienere en deell aff samme taffle penge nyder och kircken ochsaa endeell, da er vi naadigst till frids, att bemelte Holmens kircke aff den capital, som der nu findis, till des fornødenhed mae tilliggis 1600 rdlr. och dennem de nu verende kirckis forstandere betroes, men de øffrige att komme de fattige till gaffn och gode hos deris forstandere. Hafniæ 13 decembris anno 1653.

Sæl. Tegn. XXXII. 664.

V s.367

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 10 20:26:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top