eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.818

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 361-362
Nummer: 818


<-Forrige . Indhold . Næste->

818.

18 Juni 1653.

Om en Strid mellem Tolder Jonas Heinemark og Hans Sørensen paa Christianshavn.

Til Gunde Rosenkrands, her Axell Vrop med flere.

F. 3. Helsne eder os elskelig Gunde Rosenkrands till Windinge, her Axell Wrop till Belteberg, rider, Olluff Brochenhuus till Hiuleberg och Otte Pavisk, vor mend, tienere och befalningsmend paa vore slotte Calløe, Kiøbenhaffn, Tune, Wembe, Obijrde skibrede och paa vort slott Frederichsborg, kierligen med Gud och vor naade. Wider, att efftersom der haffuer begiffuett sig irring och tuistighed imellem os elskelige Jonas Heinemarch och voris tolder udi Øresund paa den eene och Hans Søffrensen, borger udi vor kiøbstad Christianshaffn paa den anden side anlangendes en plads paa bemelte Christians-

V s.361

haffn, huor om gode mend ved voris och voris elskelig riges raads domb udi nerverende herredage er tillfunden at kiende och dømme, och de eder der till paa begge sider haffuer tillbetroett, da bede vi eder och naadigste ville saa och hermed fuldmacht giffuer, att i retter eders leylighed effter till den 29 junij først kommendis paa aastederne eder att begiffue, desen beskaffenhed med flid att besictige och forfare och effter de documenter, som for eder der om fremlagtt vorder, dennem enten udi mindelighed imellem att forhandle eller vid endelig domb och sententz att adskille etc. etc. Hafniæ 18 junij 1653.

Sæl. Tegn. XXXII 547-48.

V s.362

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 12:07:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top