eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.811

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 358-359
Nummer: 811


<-Forrige . Indhold . Næste->

811.

22 Marts 1653.

Om Bilæggelse af en Trætte mellem Mikkel Vibes Arvinger.

Til borgemester och rad i Kiøbenhaffn.

F. 3. Vor gunst tilforn. Efftersom der skall begiffue sig irring och trette imellem os elskelig Peder Wibe, vor mand, tiener, rentmestere och befalningsmand udi Herridsvadkloster, Simon Wibe, voris tydske cancelie forvante, Johan Leyen, borger och indvoner her i byen, och Christian Weiner, forskrefne voris tydske cancelie forvandte, om to tusind rixdaler och anden tillkraff, huorom de haffuer verett begerende, att os elskelig her Christian Thomesen till Stoffgaard, ridder, vor troe mand, rad, canceler och befalningsmand udi S. Knuds kloster i Odense, vid sin dom dennem vill imellem kiende och ad-

V s.358

skille, efftersom bemelte Christian Veiners rett for hans bestillings skyld skall falde under bemelte voris canceler, da effterdi bemelte vor canceler udi anden voris och rigens bestillinger er forhinderett, bede vi eder och naadigste ville, att i bemelte Peder Wibe, Simon Wibe och Johan Leyen paa deris ansøgning steffning udi bemelte sager imod forskreffne Christian Weiner angaende meddeler och dennem der om till endelighed kiender, dømmer och dett siden till parterne giffuer beskreffuen, som i vill ansuare och vere bekiendte. Hafniæ 22 martij 1653.

Sæl. Ten. XXXII. 507.

V s.359

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 11:32:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top