eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.81

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 46
Nummer: 81


<-Forrige . Indhold . Næste->

81.

5 Marts 1622.

Bestemmelse om Mageskiftet med Vor Frue Kirkes Gods. Se Nr. 78 og II Nr. 758.

Til Fridrich Retz och Palli Rosenkrantz.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wi tillskiche eder herhos en fortegnelse paa dett godz, Wor Fru kiercke her udj vor kiøbsted Kiøbinghaffn haffuer vdj Kiøbinghaffns lehn, huoreffter i eder kand vide med den besigtelse paa samme godz emod Høgstrups godz att rette. Och efftersom forskreffne Høgstrups godz skall were høygt forskyldett, saa dersom samme landskyld skulle stande paa samme godz, daa kunde kiercken icke skee saadanne vederlag och skiell, som den burde. Daa haffuer wi allernaadigste giordt anordning belangendis Tryggeveld och Høgstrup godzes affslag, huoriblant och findis dett gotz, som thill domkiercken skall udleggis, huoreffter j eder vdj lige mader haffuer att rette, mens ellers skall med ligningen i samme skiffte forholdis, efftersom ellers i andre wore och cronens mageschiffter pleyer att skee, nemlig liggis och liggnes landgild emod landgild och eiendom emod eyendom. Der med etc. Hafniæ den 5 martii 1622.

Sæl. Tegn. XXII. 26.

V s.46

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 19:33:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top