eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.809

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 357
Nummer: 809


<-Forrige . Indhold . Næste->

809.

2 Marts 1653.

Restancerne for Afgiften af S. Jørgens Mark skulle udbetales til den afdøde Forstanders Enke.

Til rentemesteren.

F. 3. Vor gunst tilforn. Efftersom os vnderdanigst andragis och berettis, at de fattige i Vartou skall restere for 11 aar vngefehr huis dennem aff voris elskelig kiere her fader salig och høyloulig ihukommelse er bevilgett aarlig for St. Jørgenns marck, huorfore affgangene Niels Pedersen forrige forstander haffuer verett foraarsagett dett aarligen att clarere, da bede vi eder och naadigst ville, att i hans effterleffuerske effter haanden, som i middell der till haffuer, contenterer och affbetaler huis forbemeldte fatige udi Wartou for forbemelte St. Jørgens march med rette tillkommer och forbemelte hindis hosbunde beviisliggiøris deraff att haffue udlagt. Hafniæ 2 martii 1653.

Sæl. Tegn. XXXII. 494-95.

V s.357

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 11:17:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top