eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.807

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 356-357
Nummer: 807


<-Forrige . Indhold . Næste->

807.

25 Jan. 1653.

Kvinder og Børn, der tigge paa Gaderne, skulle tvinges til at arbejde for den bømiske Klædemager.

Til borgemester och raad vdi Kiøbenhaffn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom den Bemmerske kledemager sig beklager, att hand icke kand faa folck, som for penge for

V s.356

hannem vill spinde, wanseet her mange store och sterche betler paa gaden omgoer, som deris føde dermed kunde fortiene, saa hand deroffuer er fororsagett att skriffue til vor kiøbstad Hamborg om dennom, som det giøre ville, da bede vi eder och naadigst ville, att i med di fattigis forstandiger forskaffer hannom saa mange qvinder och børn for billig betaling, som hand der till behøffuer, och dersom de sig icke der till ville brugge lade eller motvilligen anstiller, da haffuer i dennem att forvise byen eller och at straffe, som vedbør. Hafniæ 25 janvarij 1653.

Sæl. Tegn. XXXII. 477.

V s.357

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 11:11:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top