eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.806

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 356
Nummer: 806


<-Forrige . Indhold . Næste->

806.

3 Dec. 1652.

Hollænderne paa Ladegaardsmarken tilholdes til at holde deres Forpligtelser.

Til hr. Axel Wrup.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom vi naadigst erfarer Hollenderne, som haffuer bygt paa Ladegaards marchen, iche tilbørligen at effterkomme det, de haffuer vedtaget och udloffuitt, der forbemelte platz och march dennom blef forundt, nemlig at forskaffe fornøden foder til en vis andeel øxen och faar, saaoch at levere en vis andeel smør til voris egen fornødenhed, huer skoelpund for en half march danske, huoraf de dog intit haffuer effterkommit, uanseet tit och offte derom er giort ansøgning, da bede vi eder och naadigst ville, at i dennom alvorligen tilholder, at de straxen och hereffter altid forneffnte deris contract effterkommer med forskrefne smørs leverants och quegs foring, saa fremt de iche dertil ville suare. Hafniæ 3 decembris 1652.

Sæl. Tegn. XXXII. 457.

V s.356

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 11:08:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top