eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.800

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 353
Nummer: 800


<-Forrige . Indhold . Næste->

800.

14 Avg. 1652.

Om Udgivelse af et Skrift om Blodsot og hidsige Febre.

Til decanus och medici i Kiøbenhaffn.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom blodsott saavelsom hidtzige febres iche alleniste her udi byen, mens endochsaa paa landitt findis at grassere, saa endog saadant af den høyeste Gud vel er fortient, eragtis dog udaf christlig omsorg for vore undersatter iche uraadeligt dertil at bruge saa vitt mueligt tienlige middel; thi bede vi eder och naadigst ville, at effterdi saa paa landit iche offuer alt findis medici, som den rige saa velsom den fattige kand betiene, at i eder med forderligst forsamler och eders meening opsetter, huorledes i formeener forskrefne grasserende siugdomme ved Guds naadige bistand best at kunde forekommis och dennom, som dermed befengt ere, til rette hielpes, huilchet i siden paa danske sprog til alles effterretning haffuer at lade publicere och tryche, haffuendis udi act herudinden saavel søgis den fattiges som den rigis beste, och iblant andit de middel foreskriffuis, som de fattige och kand mectig vere och aff sted komme. Hafniæ 14 augusti 1652.

Sæl. Tegn. XXXII. 366-67.

V s.353

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 10:46:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top