eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.793

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 350-351
Nummer: 793


<-Forrige . Indhold . Næste->

793.

13 Maj 1652.

Privilegier for Vintapperne.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom sig imellom samptlige wintappere her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn och andre handtvercher,

V s.350

som af viintappen sig och nære ville, tuist och irring haffuer begiffuett, saa vi den 7 aprilis 1651 haffuer verit foraarsaget fornøden anordning derudinden at giøre, da ville vi naadigst, at i hereffter tilbørlig indseende skal lade medhaffue, at de borgere, som ere kiøbmend, silche-, klede-, vrtekremmere, skippere, guldsmede, balberere eller andre hantvercher bruger udi sluttet laug och embede, hereffter forskreffne vijntappere i deris handel och næring ingen indpas giører mod forskrefne voris naadigste anordning, och paa det vidre ulempe herudinden kand forekommis, da ville vi naadigst, at ingen af dennom, som hereffter søge borgerskab och iche haffuer lærdt fasbinder handtverck, maa tilstedis, naar de borger vorden ere, at bruge nogen tapperie eller handel med vijn och brendeuijn, dog skal dennom, som hidindtil sig haffuer nerit med øl och brendevijn at forskenche och selge och intit andit haffuer lært, iche vere formeent sig hereffter och dermed at ernere, at dennom iche middel til deris underholding skulde betagis, dog paa det her under ingen undersleif vijntapperne til skade skal begaaes, ville vi naadigst, at i med forderligste en vise dissignation paa dennom, som sig hid indtil deraf allene ernehret, skal forfatte lade och den udi voris cantzelie indlevere til videre underretning. Hafniæ 13 maij 1652.

Sæl. Tegn. XXXII. 325.

V s.351

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 09:10:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top