eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.788

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 347-348
Nummer: 788


<-Forrige . Indhold . Næste->

788.

10 Jan. 1652.

Om Befæstningen.

Til commissarierne i Sielland.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom adelen udi vort land Sielland underdanigst haffuer samtycht en karl med skoffel och

V s.347

spade aff huer 200 tønde hart korn effter rostieniste taxten til festnings arbejde for vor kiøbsted Kiøbenhaffn at ville underholde eller i steden for huer karl giffue 1 rdlr. om ugen och det at ville continuere udi trej aar och huer aar paa 4 maaneders tid, och vi nu naadigst erfarer, dennom dermed endnu at restere for it aar, da bede vi eder och naadigst ville, at y adelen udi vort land Sielland med forderligste saadant forstendiger, paa det den til samme arbeide bevilgede karl af huer 200 tønder hart korn effter rostieniste taxsten ufeylbar kand vere her paa arbeidit med skouffel och spade i det aller seeniste den 5 aprilis førstkommendis och sig hos os elskelig her Axel Wrup etc. angiffuer och lader indskriffue, eller och i stedet for huer karl af huer to hundrede tønder hart korn fremskicher och leverer 1 rdlr. om vgen paa forskrefne 4 maaneders tid. Wi haffue iligemaade befalit vore lensmend her udi bemelte vort land Siælland af vort och cronens gods det samme at giøre och forrette, och haffuer y at giøre den anordning, at dette uden forsømmelse effterkommis och i verch stillis. Hafniæ 10 janvarii 1652.

Breve om Fæstningsarbejde:

til Fredericksborg og Abrahamstrup Lehne af 17 Jan. 1652.
- Roskilde Kapitel af 10 Jan. 1652.
- Cronborg Lehn af 18 Jan. 1652.
- Dragsholm Lehn af 10 Jan. 1652.
- Roskild Lehn af 10 Jan. 1652.
- Holbech och Suenstrup Lehne af 10 Jan. 1652.
- Tryggeveld Lehn af 10 Jan. 1652.
- Antvorskouff, Korsøer, Sæbygaards Lehne af 10 Jan. 1652.
- Kiøbenhaffns Lehn af 10 Jan. 1652.
- Ringsted Lehn af 10 Jan. 1652.
- Wordingborg Lehn af 10 Jan. 1652.

Sæl. Tegn. XXXII. 242-44.

V s.348

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 08:42:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top