eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.784

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 346
Nummer: 784


<-Forrige . Indhold . Næste->

784.

12 Nov. 1651.

Ang. Gods i Mageskifte til Vor Frue Kirke og Slotspræsten.

Til Jørgen Rosenkrants.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wid, at efftersom os elskelig her Axel Wrup etc. forgangen tid siden haffuer bekommet voris naadigste befaling paa slots prestens vegne her til Kiøbenhaffns slott at møde tilstede, naar os elskelig Oluff Brochenhus och Otte Paavisk etc. effter naadigste befaling gods imellom os och os elskelig her Niels Trolle saa vel som Vor Frue kirche her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn saaoch slotspresten der sammesteds at ligne och ligge sig foretagendis vorder, da effterdi bemelte her Axel Wrup i andre voris erender nu er forhindret, bede vi dig och naadjgst ville, at du retter din leylighed effter, naar du derom advaris, udi bemelte her Axel Wrups sted at møde tilstede och foregiffue huis du derudinden paa bemelte slotsprestes vegne kand haffue at sige, saa och haffue indseende, at bemelte slotspræst skeer skiel och fyldest och siden tillige med forskreffne vore gode mend at forsegle och underskriffue. Hafniæ 12 novembris 1651.

Sæl. Tegn. XXXII. 209-10.

V s.346

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 08:29:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top