eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.779

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 344
Nummer: 779


<-Forrige . Indhold . Næste->

779.

16 Avg. 1651.

Om en Sag mellem Herman Turesen og Jørgen Lyskov.

Til borgemestere och raad i Christianshaffn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom os elskelig Hermand Turesøn, raadmand udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, sig underdanigst beklager, at en ved naffn Jørgen Lyskouff boendis udi vor kiøbsted Christianshaffn skal vere hannom en summa penge skyldig, huilche hand och effter rictig handskrifft skal vere tilfunden at betale, huorpaa hand siden til ophold til nest kommende herredage skall haffue taget stefning med underdanigst begiering derfore, at forbemelte Jørgen Luskov maatte tilholdis at stille hannom caution, efftersom hand ellers befrycter, at hand skulde bliffue uvederhefftig, da bede vi eder och naadigst ville, at y bemelte Jørgen Luskouff tilholder, at hand forbemelte Hermand Turesøn nøyactig caution stiller for forbemelte summa, som hand hannom med rette befindis skyldig at vere och nu er tilfunden at betale, indtil sagens uddrag, eller och saa meget udi retten disponerer, som det sig bedrage kand. Haffniæ den 16 augusti 1651.

Sæl. Tegn. XXXII. 163.

V s.344

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 20:28:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top