eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.776

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 342-343
Nummer: 776


<-Forrige . Indhold . Næste->

776.

23 April 1651.

Jørgen Rosenkrands skal møde paa Bytinget i Dinas Sag.

Til Jørgen Rosenkrantz.

F. 3. Wor gunst tilforn. Bede vi och naadigst ville saa och hermed fuldmact giffuer at møde nu strax paa bytinget her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn och der paa vore vegne at suare och høre huis der passerer udi de paaliggende sager, som der skal forhøris, at intet ulofligt eller urett bliffuer tilstedt, och huis der skeer rictigen udi tingbogen indføris. Och dersom noget andet er begierendis, da haffuer

V s.342

du derimod paa vore vegne tilbørligen at protestere, saa viit ret kand vere, efftersom vi naadigst ville, at alting upartisk skal tilgaae, saa ingen billig aarsag giffuis sig offuer andit at besuerge, och haffuer du at begiere beskreffuitt huis i tingbogen indføris til din vnderdanigste relation, som du os vnderdanigst derom giøre skal. Haffniæ 23 aprilis 1651.

Sæl. Tegn. XXXII. 77.

V s.343

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 19:55:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top