eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.775

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 342
Nummer: 775


<-Forrige . Indhold . Næste->

775.

10 April 1651.

Om Professorernes Accise og at Langvaddam skal vedblive at tilhøre Universitetet.

Til de høylærde her i Kiøbenhaffn.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom vi naadigst af eder haffuer verit begierendis, at y den paa 5 aars tid paabudne accise af huis y til eders egen husis fornødenhed lader brygge lige ved andre herudi byen ville udgiffue, huilchet y och med den condition skal haffue bevilget, saafremt dette iche maatte regnis eller komme eder til nogen præjudice eller forkrenchelse paa eders privilegier och friheder, da ville vi naadigst hermed haffue eder forsichrit, at af eder godvillig accises udgiffuelse iche skall komme eder eller eders effterkommere paa eders privilegier och friheder til forhindring eller forkrenkelse i nogen maader. Dernest efftersom y underdanigst giffuer tilkiende, at Langveds dam effter voris elskelig kiære her farfaders høylofflig ihukommelses fondation hører universitetet til, och y derhos beklager, at samme dam paa nogen tid skal vere eder bleffuen forholdit, da ere vi naadigst tilfreds, at den igien maae komme til universitetet och dertil hereffter ubehindrit forbliffue en eendeels søe effter bemelte fondations indhold. Haffniæ den 10 aprilis 1651. Effter her cantzelers ordre.

Sæl. Tegn. XXXII. 74.

V s.342

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 19:52:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top