eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.774

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 341-342
Nummer: 774


<-Forrige . Indhold . Næste->

774.

25 Marts 1651.

Forbud mod Indførsel af fremmede Tiggere.

F. 3. Giøre alle witterligt, at efftersom os vnderdanigst andragis adskillige fremmede betlere til vands hid til vor kiøbsted Kiøbenhaffn imod voris udgangen forordning at føris, de andre rætte fattige herudi forskreffne vor kiøbsted Kiøbenhaffn til fortrengsel, da paa det saadant hereffter maae affskaffis, ville vi naadigst paabudit haffue saa och med dette vort obne breff paabiude, at huer skipper, som sig

V s.341

hereffter understaaer nogen fremmed betler hid til vor kiøbsted Kiøbenhaffn at føre, skal giffue derfor til de fattige thi rixdaller in specie, och om de ere flere, da skal hand giffue aff huer fem rixdlr. och derforuden paa sin egen bekostning bortskaffe dennom til de steder, som de frakomne ere, och imidlertid de her ere, sielf dennom underholde, huoreffter enhuer etc. Giffuit paa vor slott Hafnia den 25 martij 1651.

Sæl. Tegn. XXXII. 68.

V s.342

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 19:49:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top