eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.773

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 341
Nummer: 773


<-Forrige . Indhold . Næste->

773.

25 Marts 1651.

Sværdfegerne skulle have Lavsartikler.

Borgemester och raad vdj Kiøbenhaffn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom suerttfegerne her vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn for os vnderdanigste klageligen haffer ladet andrage, huorledis dennem vdi deris handtwerch skall skee stoer indpas aff fremmede saauelsom sporemaggerne her vdj staden, i dett deris suenne eller drenge sig thil dennem begiffuer och enn deel aff deris lerdrenge tagis for tilig paa deris egen haand och dennem thil forprang sig her nedder setter, och dett aldtsammen aff dend aarsag, att de ingen richtighed imellem sig som andre handtwercher her haffuer, da effterdj recessen vdi den anden bogs niende capittel vtrycheligen formelder, huorledis vdj slige tilfald forholdis skal, bede wi eder och naadigste wille, attj forbemelte suerttfeger tilholder, att de werer tiltencht wisse articuler och punctter att lade forfatte och eder lewere, huorwed de erachter deris handttwerch att kunde wed macht bliffue, huilche i siden haffuer at revidere, igiennemsee och der vdj saadan forordning att giøre, som i tienlig och mest practicabel erachter, och thil widre naadigste ratification och approbation os vnderdanigste thilstille lade. Dermed etc. Kiøbenhaffn d. 25 martij 1651. Vnder wortt zignett.

Sæl. Tegn. XXXII. 67.

V s.341

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 18:59:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top