eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.771

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 340
Nummer: 771


<-Forrige . Indhold . Næste->

771.

8 Marts 1651.

Bønderne maa betale Penge istedenfor at gøre Arbejde til Ladegaarden.

Til Oluff Brochenhus.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wj naadigste erfarer, att bønderne her till wortt slott Kiøbenhaffn aldt for tungt att wille falde att driffue affelingen thil Ladegaarden her for bemeltte wor slott Kiøbenhaffn, da paa dett den kand conserveris och igien komme paa fode, ere wj naadigste thilfridtz, att de for ald arbeid thill beneffntte Ladegaard vdj nerwerrende aar maa forskaanes, dog skal de daa derimod tiltencht were derfore thil os vdj nerwerrende aar att vdgiffue 1200 rdlr., huorfore du forbemeltte wor och cronnens bønder dett saaledis effter deris tilstand haffuer imellem att ligne och lege, effter som rett, billigt och forsuarligtt kand werre, saa wi dette aar faae for forbemeltte arbeid vden nogen affkorttning forbemeltte 1200 rixdaller. Haffniæ dea 8 martij 1651.

Sæl. Tegn. XXXXII. 58-59.

V s.340

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 23 16:55:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top