eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.766

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 338-339
Nummer: 766


<-Forrige . Indhold . Næste->

766.

12 Nov. 1650.

Om Betaling for Vinduerne i Holmens Kirke.

Til mester Bertel glarmesters quinde.

F. 3. Efftersom affgangne mester Bertel glarmesters forbeneffente quinde hos woris elskelig kiere her fader, salig och høylofflig ihukommelse, haffuer ladett anholde om betalning for winduerne, som

V s.338

forneffntte hendis hosbund haffuer forferdigett vdj Holmens kirche och derpaa da forhuerffuett naadigste befalning, att forneffntte Holmens kirchis kirche werger hender effterhaanden aff forneffntte kirches forraad forneffntte arbeide skulle lade betale, och hand(!) sig nu vnderdanigste beklager dett iche endnu att were effterkommett, da er woris naadigste willie och befalling, att forneffntte kirchewerger forneffntte arbeid effterhaanden skal betale effter forneffntte woris elskelig kiere her faders der om vdgiffuen naadigste befalning. Haffniæ den 12 novembris 1650.

Sæl. Tegn. XXXI. 433.

V s.339

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 09:35:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top