eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.763

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 336-337
Nummer: 763


<-Forrige . Indhold . Næste->

763.

17 Sept. 1650.

Om en Gældssag mellem Christoffer Thrøners Enke og Peder Mamon.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom os elskelig Marine, affgangne Christopffer Threners, indwonerske her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, for os vnderdanigst haffer ladet andrage, huorledis en her vdi byen wed naffen Peder Mamon hende en summa penge skall were skyldig bleffuen, som hand aff byfogden her vdi byen skall were tilldømbt hende at betale, huilchet och aff eder skall were confirmeret; och der hun hannem nu om betalling wed nam skall haffe willet søge, haffer hand vdi samme sag forhuerffued woris steffning till førstkommendes herredag, huilchet hun formeener allene at were giort sagen till forhalling, huoroffuer hun och befrøgter, at hand

V s.336

imidler tid skulle søge aarsage sig herfra byen at begiffe, da bede wi eder och naadigst wille, at i bemelte Peder Mammon tillholder, at hand saa mange penge, som hand bemelte Marine Christopffer Threners er tilldømbt at betale, eller och des werd vdi retten deponerer eller och derfor stiller nøjagtig caution, indtill sagen till førstkommendes herredage er kommen till ende. Haffniæ d. 17 septembris 1650.

Sæl. Tegn. XXXI. 397.

V s.337

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 09:17:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top