eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.762

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 336
Nummer: 762


<-Forrige . Indhold . Næste->

762.

11 Sept. 1650.

Fru Ingeborg Arnfeld maa ikke hindre Borgmester Peder Pedersen i hans ny Husbygning.

Til frue Ingeborg Arnfeld.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wider, at os elskelig Peder Pedersen, raadmand vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffen, for os vnderdanigst haffuer ladet andrage, huorledes till den herredage ao. 1649 imellom eder och hannem skall were dom gangen om eders fellis gauffell, och hannem da effter en contract skall were tilldømbt sine bielcher at lade indlegge och med anchere vdi samme gauffull befeste, huor fornøden giøres och der suibuerne paa eders side at lade følde; och effter at hand bielcherne vdi muren skall haffe ladet indlegge och dennem med ancher wille lade feste, skall i vdi begyndelsen det bewilget, medens der murmesteren dermed wille fortfare, skall i hannem det haffe forment och siden herfra bortreist och nøglen till stedet, som ancherne festis, skulle medtaget, hannem vdi hans vnder hender haffende bygning till forhindring, ophold och skade, med vnderdanigst begiering, wi hannem hervdinden till rette wille forhielpe. Thi bede wi eder och naadigst wille, at i bemelte Peder Pedersen imod wor och wore elskelige rigens raads domb ey lenger forhindrer eller opholder sine bielcher i muren med ancher at feste, medens stedet, huor saadant skee skall, lader obne, paa det hand med sin bygning, nu aarsens tid er, kand fortkomme och ei wed dis forhindring mere skade skulle tage, disligeste at i suibuerne paa eders side effter dommens formelding strax lader folde, som det sig bøer. Haffniæ 11 septembris 1650.

Sæl. Tegn. XXXI. 395.

V s.336

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 09:13:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top