eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.761

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 335
Nummer: 761


<-Forrige . Indhold . Næste->

761.

16 Avg. 1650.

Om Undersøgelse af en Drabssag.

Til Kiøbenhaffens høylerde.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Wi tillskicke eder herhos atskillige documenter angaaendn en drab sag begangen vdi Hospitalet her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn aff en, som formenis icke at vere ved sin fulde fornufft, dis leilighed i selff vidre deraff kand see och erfare, da effterdi os elskelige borgemester och raad her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn hos os vnderdanigst haffuer ladet anholde och begiere, at eders censur och meening herom dennem maatte meddeelis, førend de vdi forskreffne sag kiender och dømmer, da bede vj eder och naadigst ville, at i huis der vdi passeret er med flid offuerweiger, den, som gierningen begaaed haffuer, for eder fordrer och her offuer hører och siden effter des befunden beskaffenhed os eders vnderdanigste betenchning tillstiller, huorledes i formeener billigen och forsuarligen der med at skulle procederis, huilchen forskreffne eders vnderdanigste betenchning i och med forderligste vdi voris cantzeli haffuer at indskicke. Haffniæ 16 augusti 1650.

Sæl. Tegn. XXXI. 385-86.

V s.335

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 08:52:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top