eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.76

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 43-44
Nummer: 76


<-Forrige . Indhold . Næste->

76.

25 Sept. 1621.

Købmændene maa angive deres Varers Værd under et til Ansættelse af Told, og faa Eftergivelse af en tidligere udredet Told

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiider, att efftersom kiøbmendene herudj wor kiøbsted Kiøbennhaffn adskiellige gange wnnderdannigst haffuer anholdet och anholde lade om den paabudne toldtz affslag och forringellse, saa haffuer wij naadigst beuilget och tilladt, att di dieris guodtzis werdt wdj en summa wden nogen registering skulle mue ahnnsige, med den wilckor, saafrempt det kand erachtis samme guodtz och wahre for ringe att were estimerit, boen da for samme angiffne werd os att tillkomme, meden aff huis ware, som di wdi forgangen Suenske feigde allerede fortoldet haffuer, haffuer wij

V s.43

dennom naadigst beuilgit ingenn told att giffue, dog att di en richtig fortegnellse wed dieris eed huor megit och huad det er, de fortoldet haffuer, skall fra sig leffuere. Dermed etc. Frederichsborig den 25 septembris anno 1621.

Sæl. Tegn. XXI. 597.

V s.44

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 18:48:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top