eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.759

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 334-335
Nummer: 759


<-Forrige . Indhold . Næste->

759.

26 Juli 1650.

Om Landevejenes Vedligeholdelse.

Till bønderne i Kiøbenhaffns leehn.

F. 3. Helse eder menige gejstlighedens, canichers, presters sampt Wartaus hospitals och andre, saa mange som voris saa vell som land veyen her vdj Kiøbenhaffns leehn pleyer att ferdig giøre, evindeligen med Gud och vor naade. Wjder, att efftersom for os vnderdanigst andragis, huorledis i skall findis gandske fortræden till eders parter paa voris saa vell som landeveyen att forferdige, som i hidindtill haffuer vedligeholdett, da dog voris och cronens bønder deris anpart paa bemelte weye skall haffue ferdig giort, da bede vj eder och naadigst ville saa och hermed alvorligen befale, att i her effter verer tilltencht eders anpart och rettighed paa forskreffne veye lige som hid indtill med voris och cronens tiennere att forferdige,

V s.334

saa frembt att i, som her vdinde findis forsømmelig, iche der for straffis som vedbøer. Dereffter i eder kand vjde att rette och forholde och for skade att tage vare. Ladendis det ingenlunde. Haffniæ 26 julij 1650.

Sæl. Tegn. XXXI. 326-27.

V s.335

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 08:45:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top