eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.758

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 334
Nummer: 758


<-Forrige . Indhold . Næste->

758.

23 Juli 1650.

Bestemmelse af Vognmændenes Friægter.

Til Jochum Gersdorff.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom samptlig vognmend her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn sig vnderdanigst souplicando for os haffuer beklagett, huorledis de med vore echer och reyser att giøre megett skall besuergis, huorfore dennem och en heel haab skall restere, som de vnderdanigst begierer dennem maatte betalis, da bede vj eder och naadigst wille, att i bemelte wognmend huis dennem beuislig befindis resterer, naar mueligt er och meddelen tillstrecker, lader aff betalle, och ere vi naadigst der hoes tillfredtz, att en huer wognmand her effter iche skall giøre mere end otte frj echer, som hidindtill och skeed er, och huis reyser de viedere paa voris vegne skulle giøre, att i lader giøre dend anordning, wille vj naadigst, att de strax derfore bliffuer betalt, ellers skulle de iche vere forplicht nogen eche att giøre. Haffniæ 23 julij 1650.

Sæl. Tegn. XXXI. 325.

V s.334

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 08:41:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top