eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.747

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 329
Nummer: 747


<-Forrige . Indhold . Næste->

747.

24 Juli 1649.

De fremmede Tiggere og andre, der ere stærke, skulle indsættes til Arbejde i Børnehuset.

Til her Jockum Gersdorp.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, at efftersom os elskelig, hederlig och høylærd d. Jesper Brockmand, superintendent offuer Seelands stifft, med de andre fattiges forstandere paa de fattiges wegne her i staden hos os vnderdanigst haffuer ladet anholde och begiere, at wi naadigst till laans dennem wille forvnde en pladtz vdi wor Børnehus, huor de de fremmede betlere och andre, som stercke ere, kunde indsette och dennem med arbeid tuinge, at de der wed kunde haffue nogen fryct, saa at den store betlerie, som dagligen her i byen, byens egne fattige till fortrengsel, gaar i suang, nogenledes kunde forekommes eller med tiiden affskaffes, thi bede wi eder och naadigst wille, at i bemelte fattiges forstandere fornøden pladtz i forskreffne wort Børnehus paa dieris ansøgning med forderligste vdwiiser, huor de indtil paa wiidere naadigst anordning bemelte betlere kunde indsette och till arbeid holde, dog vden nogen wores och cronens bekostning i alle maader. Hafniæ 24 julij 1649.

Sæl. Tegn. XXXI. 114. Et lignende Brev udstædtes samme Dag til de Fattiges Forstandere.

V s.329

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 7 20:51:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top