eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.746

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 328-329
Nummer: 746


<-Forrige . Indhold . Næste->

746.

7 Maj 1649.

Om Renteskrivernes Betaling for deres Del i Voldarbejdet udenfor Nørreport.

Til rentemesterne.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom affgangne Claus Oem, forrige woldmester, hans efterlatte hustru for os vnderdanigst klage-

V s.328

ligen lader andrage, huorledes en deel aff renteskriffuerne skall restere med de penge, som de aff fiire der till forordnede commissarier i forleden feyde bleff taxeret for at skulle vdgiffue till bemelte hendes affgangne hosbond for den stycke wold vden for Nørre port her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn, som med hannem bleff betinget at skulle forferdiges, med vnderdanigst begiering, de maatte tilholdes bemelte penge, som de i saa maade bleff taxeret for, hende med forderligste at tilstille, da bede wi eder och naadigst wille, at i tilholder saa mange aff renteskriffuerne, som i saa maade befindes at restere med huis penge, som de aff bemelte fiire commissarier bleff taxeret for till bemelte wolds forferdigelse at skulle vdgiffue, at de werer tiltenct bemelte Claus Øems hustru med forderligste derfore at contentere och fornøye, saa at wi for wiidere offuerløb kunde bliffue forskaanede. Hafniæ 7 maij 1649.

Sæl. Tegn. XXXI. 95-96.

V s.329

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 7 20:47:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top