eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.741

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 327
Nummer: 741


<-Forrige . Indhold . Næste->

741.

2 April 1649.

Om de Tydskere, der bo bag Børsen, skulle søge den tydske Kirke i Christianshavn eller i Kjøbenhavn.

Til her Jockum Gersdorph och bispen.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, efftersom samptlig præsterne och skolens betiente vdi wor kiøbsted Christianshaffn beklager sig, at nogle aff dieris meenighed boendes bag Børsen skall søge den tydske kiercke her i wor kiøbsted Kiøbenhaffn, endog de selff vdi forskreffne Christianshaffn haffuer tysk prest, som tienisten i kiercken forretter, och de derfore icke haffuer billig aarsag dennem at vndskylde, at de woris danske sprog icke forstaar, som i wiidere aff hosføyede deres supplication haffuer at erfare, thi bede wi eder och naadigst wille, at i forfarer, huorledes dermed tilforne och hiidindtill haffuer weret holdet, och derom siden os eders vnderdanigste skrifftlig ercklering tilstiller, at wi siiden anordning der vdi kand giøre, som nødig eractes, och wi for wiidere dieris offuerløb were forskaanet. Hafniæ 2 aprilis 1649.

Sæl. Tegn. XXXI. 82-83.

V s.327

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 7 20:32:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top